งานนนทบุรี หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี หาคนทำงานนนทบุรี หาพนักงานนนทบุรี

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

 
ติดต่อลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ในจังหวัดนนทบุรี
 
 
ค้นหาภายในพื้นที่
 

 คำค้น เช่น วิศวกร

 


 ค้นบ่อยในนนทบุรี :
บัญชี, ธุรการ, ฝ่ายผลิต, จัดซื้อ, ผู้จัดการ, ขับรถ, บุคคล, คลังสินค้า, ครู, วิศวกร,
 เขียนแบบ, การตลาด, โรงแรม, สิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์, Programmer, ประชาสัมพันธ์, ช่าง, สถาปนิก


 พบงานทั้งสิ้น 547 ตำแหน่ง จาก 120 บริษัท รวมทั้งสิ้น 2343 อัตรารับ


1. พนักงานขับรถตู้ ทำทัวร์

บริษัท ไอ ที ซี บางกอก จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน ขับรถตู้ป้ายเหลือง รับ-ส่งลูกค้า (ชาวต่างชาติ) สนามบิน-โรงแรมรับ-ส่งทำทัวร์ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


2. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตและสนับสนุนลูกค้า (CS)

บริษัท เทอร์มอลแพค จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน งานด้านการวางแผนการผลิต : รับผิดชอบวางแผน ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาการส่งมอบ การจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ระบบ ISO9001,14001,18001 งานด้านการสนับสนุนลูกค้า (CS) : รับผิดชอบ บันทึกคำสั่งซื้อ(PO)จากลูกค้า และตอบกำหนดการส่งมอบกลับให้ลูกค้าทราบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า จัดเตรียมยานพาหนะ หรือผู้รับเหมาช่วงเพือดำเนินการส่งมอบสินค้า พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ระบบ ISO9001,14001,18001
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : ชลบุรี


3. พนักงานขาย

บริษัท แอล.เค.ออโต้ (1999) จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน มีประสบการณ์ในการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


4. พนักงานสต๊อก

บริษัท แอล.เค.ออโต้ (1999) จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน รับพนักงาน คุมสต๊อก มีความสามารถในเรื่องคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


5. Senior Mechanical Engineer

บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 40,000 ฿

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ออกแบบ, ประเมินราคา, ติดตั้งงานระบบประปา, ดับเพลิง, สุขาภิบาล 2. ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา 3. วางแผนการทำงานให้เสร็จลุล่วงตามกำหนด 4. รายงานความคืบหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


6. HVAC Engineer

บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 50,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. มอบหมายงานและให้ความช่วยเหลือต่อโฟร์แมน, ซุปเปอร์ไวเซอร์, ผู้รับเหมา เพื่อให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ หรือร่วมแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ 2. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนงานให้ได้มาตรฐาน 3. ตรวจเช็ค As-Build Drawing เพื่อส่งให้งานเขียนแบบ 4. ร่วมประชุมงานต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานที่รับผิดชอบแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


7. ด่วนมาก Mister Donut รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา โลตัสบางบัวทอง

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 15,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. กระตุ้นยอดขาย 2. บริหารจัดการสาขา 3. ควบคุมต้นทุนสาขา 4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 5. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Word,Excle
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


9. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 50,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ควบคุมปฏิบัติงานของแผนกบัญชีทั่วไป 2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารสำคัญทางบัญชี, ภาษี และงบการเงินและรายละเอียดประกอบ 3. ติดต่อประสานงานและจัดทำข้อมูลสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานภายนอก 4. จัดทำ ภงด. 1, 3, 53 และประกันสังคม 5. พัฒนาระบบงานบัญชี 6. วางแผนและกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน พร้อมติดตาม ควบคุม และประเมินผล 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


10. Senoir Electrical Engineer

บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 40,000 ฿

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน 1. สามารถควบคุมงานและออกแบบงานระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสารได้ 2. มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 3. ประมาณราคางาน, เปรียบเทียบราคา, หาผู้รับเหมา, หาตัวแทนจำหน่าย 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. ควบคุมต้นทุนค่าแรง / วัสดุ / เครื่องมือ 6. ตรวจสอบการใช้ค่าแรง 7. ตรวจสอบปริมาณการใช้วัสดุ 8. ตรวจสอบแบบการทำงาน (Shop Drawing) 8. ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ 9. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


11. M&E Project Engineer

บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 70,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง และงานระบบ (ไฟฟ้า ประปา แอร์) 2. ตรวจสอบงานของโครงการในด้าน งานก่อสร้าง งานเทคนิค งานออกแบบ เพื่อให้เป็นไปตามกำหนด 3. วิเคราะห์หาแนวทางเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 4. ตรวจสอบสัญญา BOQ ต่างๆ 5. ตรวจสอบปริมาณวัสดุ และ Spec วัสดุ ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 6. ประสานงาน และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


12. human resource

บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด

เงินเดือน 35,000 - 45,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ทำหน้าที่บริหารงานบุคคล
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


13. โฟร์แมน

บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน 1. กำหนดแผนงานรายวัน และควบคุมการทำงานตามขั้นตอน 2. ควบคุมดูแลงานด้านระบบประปา ไฟฟ้า ดับเพลิง สุขาภิบาล ปรับอากาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพของผุ้รับเหมา 4. ควบคุมดูแลการทำงานให้เปนไปตามเป้าหมาย และตรวจสอบ/ทดสอบคุณภาพงานตามที่กำหนด
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


14. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ติดต่อสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ตามที่ได้รับหมอบหมาย 2. จัดซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ดับเพลิง 3. จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ (PO) 4. จัดหา Supplier รายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ 5. สำรวจเปรียบเทียบราคาร้านค้า
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


15. M&E Project Manager

บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด

เงินเดือน 100,000 - 160,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน มีทักษะด้านการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาสำเร็จลุล่วง พัฒนาโครงการจนเสร็จแบบมีคุณภาพ และส่งมอบให้กับลูกค้า ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


16. ด่วน*** พนักงานธุรการ ประจำหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (สัญญา 3 เดือน) สาขาสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 10,000 ฿

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน * รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ และงานบริการ * ติดต่อประสานงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง * ทำงานประจำโครงการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ย่านถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี * วันทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-15.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


17. พนักงานธุรการ คีย์ข้อมูล

POLYGON CO.,LTD.

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน คีย์ข้อมูลงานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ ประสานงาน งานเอกสาร
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


18. โอเปอเรเตอร์

บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ประสานงานภายในและนอกออฟฟิศ
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


19. รับสมัค Cashier!! ประจำสาขาบางนา มีOT+เบี้ยขยัน

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 11,000 ฿

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ด่วนสุดๆ!!รับสมัคร พนักงานแคชเชียร์ ประจำ สาขาบางนา (เงินเดือน+ค่าครองชีพ+เบี้ยขยัน+OT)
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


20. ด่วน รับสมัครพนักงานขาย ชุดชั้นใน Johnhenry underwear สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (Urgently Required!!ด่วน ด่วน หลาย) สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที

บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าของยอดขาย - ควบคุมดูแลพนักงานภายในร้าน - ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ดูแล Stock สินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


22. พนักงานขาย ประจำร้าน BKK Tablet│Smartphone สาขาเทสโก้โลตัส นครอินทร์

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 12,000 - 18,000 ฿

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


23. Technical Support ประจำศูนย์ซ่อม iCenter เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 13,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - รับและประสานงานการซ่อมกับลูกค้า และประสานงานภายในศูนย์ฯ - แนะนำและแก้ไขปัญหา ด้าน software ผลิตภัณฑ์ Apple,คอมพิวเตอร์,iPad,iPhone ฯลฯ
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


24. พนักงานแนะนำบริการ ธนาคารกสิกรไทย พื้นที่โซนรังสิต/ จ.นนทบุรีและ จ.สมุทรปราการ (Part Time เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน - แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทาง K - Mobile Banking - ต้อนรับ แนะนำการให้บริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร - แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


25. ด่วนมาก Mister Donut รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด สาขา บิ๊กซีบางใหญ่/โลตัสบางใหญ่

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 15,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลรับผิดชอบงานในสาขา 2. ควบคุมต้นทุน 3. สร้างผลกำไร 4. มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 5. มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ Word,Excle,Powerpoint
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


26. พนักงานขายประจำร้านบู๊ทส์ สาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

Boots Retail (Thailand) Ltd.

เงินเดือน 9,000 - 12,000 ฿

จำนวนรับ 4 อัตรา
ลักษณะงาน บริการลูกค้าและแนะนำสินค้าภายในร้านบู๊ทส์
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


27. Sales Executive ประจำสาขา iStudio เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 10,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - เสนอขายสินค้า ITภายใต้แบรนด์ Apple ทั้งหมด - แนะนำ Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้กับลูกค้า - มีค่าคอมมิชชั่น
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


28. Sales Executive ประจำสาขา iStudio เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (อัตราจ้าง3เดือน)

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 12,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - เสนอขายสินค้า ITภายใต้แบรนด์ Apple ทั้งหมด - แนะนำ Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้กับลูกค้า - มีค่าคอมมิชชั่น
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : นนทบุรี


29. รับสมัครงานด่วน พนักงานขายในออฟฟิต 💟💟ติดต่อ พี่ปิ๊ก 0890157992 IDLine: pikky341

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในออฟฟิต ชอบการพูด การเจรจา
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


30. PC ขายโทรศัพท์มือถือ โซนนนทบุรี

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 40,000 ฿

จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน - ให้คำแนะนำสินค้าและส่งเสริมการขาย - ดูแลจัดเก็บสินค้า และของแถมของทางบริษัท - รับชำระค่าสินค้า (แคชเชียร์) - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงาม เพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในสภาพพร้อมขายสินค้า - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์ - เชียร์ขาย สินค้าให้ได้ตามเป้า ที่ได้รับหมอบหมาย
 

2 มีนาคม 2560

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com