หางาน สมัครงาน บางกรวย

สแปร์งานจัดการเอกสารฝ่ายบริหารองค์กร ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย จ.นนทบุรี)

สแปร์งานจัดการเอกสารฝ่ายบริหารองค์กร ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย จ.นนทบุรี)

รับสมัคร สแปร์งานจัดการเอกสารฝ่ายบริหารองค์กร ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย จ.นนทบุรี) รายละเอียดงาน : ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย งานจัดการเอกสารฝ่ายบริหารองค์กร 1. ช่วยงาน สบอ. ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกบริษัทในการจัดทำเอกสารราคางาน ...
อานตี้แอนส์ โลตัสบางกรวย-ไทรน้อย รับสมัคร Supervisor (ซุปเปอร์ไวเซอร์) ด่วน.

อานตี้แอนส์ โลตัสบางกรวย-ไทรน้อย รับสมัคร(ซุปเปอร์ไวเซอร์) ด่วน.

รับสมัคร อานตี้แอนส์ โลตัสบางกรวย-ไทรน้อย รับสมัคร Supervisor (ซุปเปอร์ไวเซอร์) ด่วน. รายละเอียดงาน : บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน – ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด – ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ...
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า อินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี)

ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า อินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี)

รับสมัคร ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า อินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี) รายละเอียดงาน : 1.พนักงานเขียนแบบ งานแก้ไขแบบต่างๆ – ปฏิบัติงานเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม – ปฏิบัติงาน SCAN แบบให้เป็น File ปฏิบัติงาน Clean File แบบโดยใช้โปรแกรม OCE View Station ...
สแปร์งานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสถานที่ ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย จ.นนทบุรี)

สแปร์งานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสถานที่ ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย จ.นนทบุรี)

รับสมัคร สแปร์งานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสถานที่ ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย จ.นนทบุรี) รายละเอียดงาน : ขอมเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย งานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสถานที่ 1.ปฏิบัติงานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายนอกสถานที่ 2.ทำลายเอกสาร ...
สแปร์งานเลขานุการสำหรับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน (บางกรวย จ.นนทบุรี)

สแปร์งานเลขานุการสำหรับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน (บางกรวย จ.นนทบุรี)

รับสมัคร สแปร์งานเลขานุการสำหรับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน (บางกรวย จ.นนทบุรี) รายละเอียดงาน : ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย งานเลขาบุการสำหรับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายบริหารโครงการ และฝ่ายวางแผนบริหารการลงทุน 1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกบริษัท 2. ...
สแปร์งานบริการพัสดุและจัดหา ฝ่ายบริหารองค์กร ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน (บางกรวย จ.นนทบุรี)

สแปร์งานบริการพัสดุและจัดหา ฝ่ายบริหารองค์กร ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน (บางกรวย จ.นนทบุรี)

รับสมัคร สแปร์งานบริการพัสดุและจัดหา ฝ่ายบริหารองค์กร ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน (บางกรวย จ.นนทบุรี) รายละเอียดงาน : ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายงานบริการพัสดุและจัดหา ฝ่ายบริหารองค์กร 1. ดำเนินงานด้านพัสดุและจัดหา ดังนี้ 1.1 ลงทะเบียนใบเบิกซื้อ/จ้าง และควบคุมทะเบียนเลขที่สัญญาและใบสั่งซื้อ/จ้าง ...
สแปร์งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย จ.นนทบุรี)

สแปร์งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย จ.นนทบุรี)

รับสมัคร สแปร์งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย จ.นนทบุรี) รายละเอียดงาน : ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง 1. จัดทำตารางนัดหมายให้ผู้บริหาร 2. ติดต่อเจรจาและประสานงานกับบุคคลภายนอก ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ...
สแปร์งานบริการฝ่ายบริหารองค์กร ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย จ.นนทบุรี)

สแปร์งานบริการฝ่ายบริหารองค์กร ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย จ.นนทบุรี)

รับสมัคร สแปร์งานบริการฝ่ายบริหารองค์กร ทดแทนกรณีพนักงานประจำ ลางาน ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย จ.นนทบุรี) รายละเอียดงาน : ขอบเขตงานที่รู้ว่าจ้างมอบหมาย งานบริการฝ่ายบริทารองค์กร 1. รับผิดชอบทะเบียนรับ-ส่งเอกสารในระบบ MS365 และติดตามเอกสาร 2. จองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3. ...
รับสมัคร พนักงานรักษความปลอดภัย เขตบางกรวย – บางพลัด

รับสมัคร พนักงานรักษความปลอดภัย เขตบางกรวย &; บางพลัด

รับสมัคร พนักงานรักษความปลอดภัย เขตบางกรวย – บางพลัด – ถ.จรัญสนิทวงศ์ รายละเอียดงาน : งานรักษาความปลอดภัย เฉพาะผลัดกลางวันเท่านั้น มีวันหยุด 1 วัน คุณสมบัติผู้สมัคร : ด่วน !!! รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย ( รปภ.ชาย ) จำนวนมาก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย*** ประจำ คอนโดซิตี้โฮม ...
พนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) ในซอยสวนผัก ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนท์

พนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) ในซอยสวนผัก ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนท์

รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) ในซอยสวนผัก ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนท์ รายละเอียดงาน : สามารถทำงานได้ทั้งผลัดกลางวันและกลางคืน คุณสมบัติผู้สมัคร : ด่วน !!! รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย ( รปภ.ชาย ) ***ประจำที่ บริษัท รวิพล วิสาหกิจ จำกัด พิกัด : อยู่ในซอยสวนผักหรือซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ ...
รับสมัครด่วน พนักงานประจำสาขามินิบิ๊กซีสาขาหมู่บ้านอินนิซิโอ ซอยสำเร็จพัฒนา บางกรวย นนทบุรี ติดต่อ094-4802509คุณนิตา

รับสมัครด่วน พนักงานประจำสาขามินิบิ๊กซีสาขาหมู่บ้านอินนิซิโอ ซอยสำเร็จพัฒนา บางกรวย นนทบุรี ติดต่อ094คุณนิตา

รับสมัคร รับสมัครด่วน พนักงานประจำสาขามินิบิ๊กซีสาขาหมู่บ้านอินนิซิโอ ซอยสำเร็จพัฒนา บางกรวย นนทบุรี ติดต่อ094-4802509คุณนิตา รายละเอียดงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ...
รับสมัคร พนักงานรักษความปลอดภัย เขตบางกรวย – บางพลัด

รับสมัคร พนักงานรักษความปลอดภัย เขตบางกรวย &; บางพลัด

รับสมัคร พนักงานรักษความปลอดภัย เขตบางกรวย – บางพลัด – ถ.จรัญสนิทวงศ์ รายละเอียดงาน : สามารถทำงานได้ทั้งผลัดเช้าและผลัดดึก ทำงาน 12 ชั่วโมง คุณสมบัติผู้สมัคร : ด่วน!!!!! รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย ( รปภ.) ชายจำนวนมาก รับสมัครพนักงานรปภ. และหัวหน้าชุด เฉพาะพนักงานผู้ชาย!!! *** ...
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า อินเตอร์เนชั่นแนล (อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)

ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า อินเตอร์เนชั่นแนล (อ.บางกรวย จ.นนทบุรี)

รับสมัคร ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า อินเตอร์เนชั่นแนล (อ.บางกรวย จ.นนทบุรี) รายละเอียดงาน : 1.พนักงานเขียนแบบ งานแก้ไขแบบต่างๆ – ปฏิบัติงานเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม – ปฏิบัติงาน SCAN แบบให้เป็น File ปฏิบัติงาน Clean File แบบโดยใช้โปรแกรม OCE View Station ...
ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B08 (นนทบุรีอ.บางกรวย อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง อ.ไทรน้อย และฝั่งตะวันตกเจ้าพระยาของอ.เมือง อ.ปากเกร็ด) )

ตัวแทนขายกรุงเทพเขต(นนทบุรีอ.บางกรวย อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง อ.ไทรน้อย และฝั่งตะวันตกเจ้าพระยาของอ.เมือง อ.ปากเกร็ด) )

รับสมัคร ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B08 (นนทบุรีอ.บางกรวย อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง อ.ไทรน้อย และฝั่งตะวันตกเจ้าพระยาของอ.เมือง อ.ปากเกร็ด) ) รายละเอียดงาน : เดินทางเสนอขายยารักษาโรค ยาสมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในจังหวัดนนทบุุรี อ.เมือง(ฝั่งตะวันตกเจ้าพระยา) ...
รับสมัคร พนักงานขับรถประจำหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย)

รับสมัคร พนักงานขับรถประจำหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย)

รับสมัคร พนักงานขับรถประจำหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย) รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานขับรถตามที่ผู้ควบคุมรถของ กฟฝ. มอบหมายหรือสั่งงาน พร้อมดูแลและรายงานสภาพรถที่ได้รับผิดชอบให้พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.ชาย หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 60 ...
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาและพนักงานประจำร้าน มินิบิ๊กซี สาขาหมู่บ้านสมชายพัฒนา บางกรวย นนทบุรี(สาขาเปิดใหม่)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาและพนักงานประจำร้าน มินิบิ๊กซี สาขาหมู่บ้านสมชายพัฒนา บางกรวย นนทบุรี(สาขาเปิดใหม่)

รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาและพนักงานประจำร้าน มินิบิ๊กซี สาขาหมู่บ้านสมชายพัฒนา บางกรวย นนทบุรี(สาขาเปิดใหม่) รายละเอียดงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. รับผิดชอบในความปลอดภัยของลูกค้าและป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินและสินค้าภายในสาขา 3. ...
รับสมัคร พนักงานขายประจำร้าน สาขา โลตัสบางกรวย-ไทรน้อย

รับสมัคร พนักงานขายประจำร้าน สาขา โลตัสบางกรวย-ไทรน้อย

รับสมัคร พนักงานขายประจำร้าน สาขา โลตัสบางกรวย-ไทรน้อย รายละเอียดงาน : – ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย – ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ – ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย – ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอยู่เสมอ ...
รับสมัครพนักงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขาและพนักงานประจำร้าน มินิบิ๊กซี สาขาเทศบาลบางกรวย นนทบุรี (รับสมัครด่วน) วัดชลอ

รับสมัครพนักงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขาและพนักงานประจำร้าน มินิบิ๊กซี สาขาเทศบาลบางกรวย นนทบุรี (รับสมัครด่วน) วัดชลอ

รับสมัคร รับสมัครพนักงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขาและพนักงานประจำร้าน มินิบิ๊กซี สาขาเทศบาลบางกรวย นนทบุรี (รับสมัครด่วน) วัดชลอ รายละเอียดงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ...
สแปร์รายวัน ตำแหน่งแม่บ้าน สถานที่ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าอินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี)

สแปร์รายวัน ตำแหน่งแม่บ้าน สถานที่ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าอินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี)

รับสมัคร สแปร์รายวัน ตำแหน่งแม่บ้าน สถานที่ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าอินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี) รายละเอียดงาน : – จัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติงาน – ดูแล รักษาความสะอาด วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน – ทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในสำนักงาน ...
เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า อินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี)

เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า อินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า อินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี) รายละเอียดงาน : ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายงานธุรการ 1. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บ ค้นหาเอกสาร และบันทึกข้อมูลเอกสารรับ-ส่งในระบบ MS365 2. จัดทำทะเบียนเอกสาร จัดทำหมวดหมู่แฟ้มเอกสารของบริษัท 3. ...
รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าอินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าอินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าอินเตอร์เนชั่นแนล (บางกรวย จ.นนทบุรี) รายละเอียดงาน : – พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เว็บไซต์ของบริษัท (Internet และ Intranet) – ออกแบบและพัฒนาระบบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย – Troubleshoot ปัญหาด้าน Iโ ...
รับสมัครด่วน มินิบิ๊กซีสาขาตลาดครอบครัวบางกรวย (ติดกับวัดกระโจมทอง) จ.นนทบุรี โทรสอบถาม 0632080703

รับสมัครด่วน มินิบิ๊กซีสาขาตลาดครอบครัวบางกรวย (ติดกับวัดกระโจมทอง) จ.นนทบุรี โทรสอบถาม

รับสมัคร รับสมัครด่วน มินิบิ๊กซีสาขาตลาดครอบครัวบางกรวย (ติดกับวัดกระโจมทอง) จ.นนทบุรี โทรสอบถาม 0632080703 รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ – ขายสินค้า – ให้บริการลูกค้า – มีหน้าที่รับสินค้าและตรวจสอบให้ถูกต้อง – จัดเรียงสินค้าบนชั้นวาง คุณสมบัติผู้สมัคร : 🤵‍♂ ...
ด่วน…รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประจำมินิบิ๊กซีในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเปิดสาขาใหม่จำนวนมาก โซนบางใหญ่ บางบัวทอง บางกรวย และท่าอิฐ

ด่วน&;รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประจำมินิบิ๊กซีในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเปิดสาขาใหม่จำนวนมาก โซนบางใหญ่ บางบัวทอง บางกรวย และท่าอิฐ

รับสมัคร ด่วน…รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประจำมินิบิ๊กซีในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเปิดสาขาใหม่จำนวนมาก โซนบางใหญ่ บางบัวทอง บางกรวย และท่าอิฐ รายละเอียดงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ...
ด่วน!! รับสมัครพนักงานขายออกบูธขายซิมและอินเตอร์เน็ต โซนเมืองนนทบุรี บางใหญ่ บางบัวทอง รายได้ 15000++ (มีค่าคอมมิชชั่น) สนใจติดต่อ 0958500095 (พี่แฮ็ป)

ด่วน!! รับสมัครพนักงานขายออกบูธขายซิมและอินเตอร์เน็ต โซนเมืองนนทบุรี บางใหญ่ บางบัวทอง รายได้ 15000++ (มีค่าคอมมิชชั่น) สนใจติดต่อ(พี่แฮ็ป

รับสมัคร ด่วน!! รับสมัครพนักงานขายออกบูธขายซิมและอินเตอร์เน็ต โซนเมืองนนทบุรี บางใหญ่ บางบัวทอง รายได้ 15000++ (มีค่าคอมมิชชั่น) สนใจติดต่อ 0958500095 (พี่แฮ็ป) รายละเอียดงาน : รายได้ 15,000++ • นำเสนอซิมรายเดือนพร้อมกล่องทรูไอดี และให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าโปรโมชั่นต่างๆของทรู เช่น TrueMove H , ...
ด่วน!! รับสมัครพนักงานขายภาคสนาม + Telesale โซนนนทบุรี รายได้ 15000++ มีค่าคอมมิชชั่น สนใจติดต่อ 0959975349 (พี่ออม)

ด่วน!! รับสมัครพนักงานขายภาคสนาม + Telesale โซนนนทบุรี รายได้ 15000++ มีค่าคอมมิชชั่น สนใจติดต่อ(พี่ออม)

รับสมัคร ด่วน!! รับสมัครพนักงานขายภาคสนาม + Telesale โซนนนทบุรี รายได้ 15000++ มีค่าคอมมิชชั่น สนใจติดต่อ 0959975349 (พี่ออม) รายละเอียดงาน : รายได้ 15,000++ • นำเสนอซิมรายเดือนพร้อมกล่องทรูไอดี และให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าโปรโมชั่นต่างๆของทรู เช่น TrueMove H , True ID Box บริการแอพพลิเคชั่น True ...
รับสมัคร สายตรวจ

รับสมัคร สายตรวจ

รับสมัคร สายตรวจ รายละเอียดงาน : คอยดูแลจัดกำลังพล พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานที่บริษัทฯ ดูแล เข้าตรวจเช็คกำลังพล ฝึกอบรมพนักงาน เข้าพบผู้ว่าจ้าง ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี เคยมีประสบการณ์ด้านงานสายตรวจมาอย่างน้อย 1 ปี ...
รับสมัคร พนักงานทั่วไปชาย

รับสมัคร พนักงานทั่วไปชาย

รับสมัคร พนักงานทั่วไปชาย รายละเอียดงาน : ยึดอุปกรณ์ตามแบบ,wiring control ตามแบบ มีหัวหน้างานฝึกสอนให้ คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวสอายุ 18-40 ปีเพศ ชาย มีความพร้อมและตั้งใจที่จะทำงานสัมภาษณ์ รู้ผล เลย คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย เงินเดือน : ตามตกลง จำนวนรับ (อัตรา) : 4 ...
รับสมัคร เชฟ

รับสมัคร เชฟ

รับสมัคร เชฟ รายละเอียดงาน : – ออกสอนพนักงานแต่ละสาขา ในการทำอาหาร จัดวางอาหาร การจัดจาน การปรุงรสชาด ฯลฯ – คอยติดตามผลงานแต่ละสาขาอยู่เรื่อยๆ ออกสอนตามสาขา สาขาละ 10 วัน(โดยประมาณค่ะ ) เมื่อมีการเทรนเสร็จทุกสาขาแล้ว ก็จะอยู่ประจำออฟฟิศส่วนกลาง หรืออาจเวียนคอยไปตรวจสาขาเรื่อยๆค่ะ – ...
รับสมัคร พนักงานขายประจำร้านบู๊ทส์ สาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

รับสมัคร พนักงานขายประจำร้านบู๊ทส์ สาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

รับสมัคร พนักงานขายประจำร้านบู๊ทส์ สาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ รายละเอียดงาน : บริการลูกค้าให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้าในร้านบู๊ทส์ คุณสมบัติผู้สมัคร : ลักษณะงาน : งานประจำรายละเอียดของงาน : บริการลูกค้าและแนะนำสินค้าประจำร้านสถานที่ปฎิบัติงาน : ถ.ราชพฤกษ์ บางกรวยเงินเดือน : 9,930 ...
รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หลายอัตรา)

รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หลายอัตรา)

รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หลายอัตรา) รายละเอียดงาน : ขับรถยนต์ หรือรถตู้ ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำ (บางกรวย จ.นนทบุรี ,จ.ราชบุรี ,จ.ระยอง, บางประอิน จ.อยุทธยา, จ.สระบุรี จ.ชลบุรี) ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. เพศชาย ...